Trakų miesto kultūros centro išvystymo studija „ANT DELNO“
2016-10-10

Įžanga:

 

Nediskutuotina, kad Trakai - ypatingas miestas. Savo istorija, gamtine geografija ir, žinoma, architektūra. Architektūra, kuri prasidėjo kaip žvejų kaimas, savo išskirtiniu taškiniu užstatymu kiemais pasisukusi į vandenį. Ir nors žvejybinė funkcija sunyko, tačiau jos padiktuotas užstatymo pobūdis liko. Liko kaip identiteto vizualinė vertybė, sujungianti, o ne atribojanti, viešąsias erdves (gatves) ir vandenį.

Nagrinėjama teritorija - kultūros namai - statyti tuo skaudžiu ir kultūriškai nejautriu laikotarpiu, kai vietos unikalumas ir išskirtinumas nebuvo vertybėmis. Jau nekalbant apie individualų socialinį dėmesį bendruomenei.

 

Pasiūlymai:

 

a. Atkurti Trakų istoriniam užstatymui būdingą taškinį perimetrinį Vytauto gatvės užstatymą.

b. Dalį kultūrinės paskirties funkcijų planuoti cokoliniame komplekso aukšte, kuris būtų orientuotas į vandenį.

c. Virš jų įrengti eksploatuojamą stogą - terasą, miestiečiams ir miesto svečiams skirtą viešąją erdvę, kuri būtų skirta poilsiui ir kultūriniams bendruomenės interesams tenkinti.

d. Antžeminiuose ir tuo pačiu iš viešosios erdvės puikiai pasiekiamuose tūriuose planuoti visas kasdieninės kultūrinės ir komercinės paskirties erdves, skirtas Miesto bendruomenei. Tai yra biblioteka, skaitykla, knygynas, meno galerijos ir meno dirbtuvės, dienos centrai, užsiėmimų, būrelių patalpos ir pan. 

 

Apibendrinimai:

 

Svarbiausia, mūsų nuomone, grįžti į Trakams būdingą mastelį, tarsi jis būtų to, ką vertiname, tąsa. Funkcija, kokia ji bebūtų įvairi ir marga, šiandien visada išlieka dinamiška ir efemeriška, todėl naujai kuriamos erdvės turi būti universalios, lanksčios ir lengvai pritaikomos rytojaus poreikiams. O tai, kaip rodo patirtis, visada lengviau sekasi smulkaus mastelio architektūrai.

Kaip byloja rytų išmintis: stambus, didelis ir stiprus - žūva; mažas, smulkus ir silpnas - auga.

 

daugiau apie projektą ČIA

Loading...