Traktatas apie grožį
2015-02-05

Dėl grožio nesiginčijama?

 

Grožis - estetikos tyrimų sritis.

*

Estetika - iš graikų kalbos verčiama - „jutiminis“.

*

Jutimai, arba jutiminis vaizdas nėra už mūsų esanti tikrovė, o tiktai šios tikrovės vaizdas mūsų proto projekcijoje.

*

Protas apima įvairius žmogaus intelekto, sąmonės bei pasąmonės pažinimo vyksmo aspektus, kylančius smegenyse  ( mintis, suvokimas, emocijos, jausmai, valia, atmintis, pažinimas, vaizduotė) ir, iš esmės, padeda atskleisti reiškinių ryšius.

*

Susijusių elementų aibė, kuri objektyviai iš aplinkos išsiskiria tuo, kad jos elementų ryšiai stipresni ar kokybiškai kitokie nei už jos ribų yra vadinama – Sistema (iš graikų k.: „sustatyta, sudėliota“).

*

Situacija, kai atitinkama tam tikriems sistemos standartams, netvarkos nebuvimas, pagal tam tikras taisykles „sureguliuota“ padėtis dar kitaip vadinama – Tvarka.

*

Grožis = Tvarka

 

Dėl tvarkos ginčytis galima.  Netgi būtina...

 

 

Loading...